Zkoušky pojištění

Obchodní podmínky

Úvodní stránka > Obchodní podmínky

Přihlašování na zkoušku probíhá prostřednictvím webových stránek www.zkouskypojisteni.cz.

Zájemce uvidí počet volných míst i maximální kapacitu daného termínu zkoušky, místo a čas realizace a variantu zkoušky (listinnou nebo elektronickou). V případě naplnění maximálního počtu uchazečů na daný termín, je tato skutečnost uvedena. 

Po přihlášení, obdrží zájemce potvrzovací e-mail. Při přihlášení je uchazeči vytvořen osobní profil, je mu automaticky vygenerováno uživatelské jméno a heslo. Ve svém profilu později uvidí výsledky odborné zkoušky.

Přihláška je platná po připsání poplatku za zkoušku na účet Společnosti. Aktuální cena za jednotlivé typy zkoušek je uvedena na webových stránkách Společnosti, v části o zkouškách. 

Zájemce souhlasí se zkušebním řádem a se zpracováním osobních údajů (pravidla upravuje vnitřní předpis Společnosti). 

Pro organizace je možné domluvit individuální způsob přihlášení na zkoušku a individuální cenu za vykonání zkoušky.

 

Odhlášení ze zkoušky/změna termínu zkoušky/zrušení termínu

Zájemce o zkoušku se může z daného termínu odhlásit. Toto provede písemně e-mailem, nejpozději pět dní před daným termínem.  Pokud již zaplatil poplatek za zkoušku, je mu nabídnut jiný termín, nebo je mu poplatek vrácen na účet, ze kterého byl poslán. Při pozdějším odhlášení se poplatek nevrací. Pokud již využil možnosti přípravného e-learningového kurzu, poplatek se nevrací.

Zájemce se může přehlásit na jiný volný termín, nejpozději 5 dní před daným termínem.

Minimální počet zájemců o zkoušku je deset. V případě přihlášení menšího počtu zájemců, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, si Společnost vyhrazuje právo termín zrušit. O této skutečnosti jsou přihlášení informováni e-mailem nejdéle dva dny před daným termínem. Je jim navržen jiný termín. Pokud s náhradním termínem nesouhlasí, je jim vrácen zaplacený poplatek za zkoušku, a to na účet, ze kterého jej poslali.  

V případě mimořádné události může organizátor akceptovat omluvu účastníka za neúčast na termínu, na který byl přihlášen. V takovém případě je s účastníkem domluven náhradní termín.

Zkoušky pojištění

Vyzkoušejte si testy nanečisto a již nyní online.

Testy a otázky

Termíny zkoušek

Přihlašte se k termínu zkoušky, vyberte lokalitu a termín.

Zobrazit termíny

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím kontaktujte nás, rádi Vám zodpovíme vaše dotazy.

Kontaktní údaje