Zkoušky pojištění

COVID opatření ke konání zkoušek od 1.8.2021

Úvodní stránka > COVID opatření ke konání zkoušek od 1.8.2021

v souvislosti s vládním nařízením ze dne 30.7.2021, Č. j.: MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN, je povinnost účastníka zkoušky se před prezenční zkouškou prokázat a komisař zkontroluje, že splňujete výše uvedené vládní nařízení pro účast na prezenční zkoušce.

viz str. 6, v bodě 12 podmínky pro konání prezenční zkoušky 

odkaz na vládní nařízení (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-8.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf)

Bod I/16 na str. 24 upřesňuje podmínky pro konání prezenční zkoušky

bod 16, na str. 8 stanovuje podmínky pro vstup do vnitřních prostor:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

       i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

       ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování

atd.

zkouška pojištění v prezenční formě v České Budějovice a PrahaOdborné zkoušky pro zprostředkovatele pojištění

Zkoušky pojištění

Vyzkoušejte si testy nanečisto a již nyní online.

Testy a otázky

Termíny zkoušek

Přihlašte se k termínu zkoušky, vyberte lokalitu a termín.

Zobrazit termíny

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím kontaktujte nás, rádi Vám zodpovíme vaše dotazy.

Kontaktní údaje